ACROSS

עבודת כוח בסטים, כאשר המשקל נשאר אותו הדבר בין הסטים

AFFILIATE

מכון החבר בארגון קרוספיט העולמי

AMRAP – as many reps as possible

כמות עבודה מירבית במהלך זמן נתון, לפי סדר וכמות התרגילים

BENCHMARK

אימון קבוע ובעל שם, המשמש כשפה משותפת בין קרוספיטרים, משמש לקביעת הרמה האישית

BOX

כינו למכון קרוספיט

CROSSFIT HQ

מטה הארגון העולמי של קרוספיט

EMOM – every minute on the minute

אימון בו מבצעים את התרגיל שנקבע, כל דקה, על הדקה, בשאר הזמן נחים, עד לדקה הבאה

LADDER

עבודת כוח כאשר המשקל עולה מסט לסט

METCON – metabolic conditioning

החלק המרכזי של האימון, ביצוע של אימון המורכב מכמה תנועות באופן רצוף, לפי כמות וסדר הנקבע מראש

RFT- rounds for time

ביצוע של האימון במספר סיבובים, על פי הסדר, בזמן הקצר ביותר

RX

RX האופן בו מבוצע האימון לפי ההוראות, אם מורידים משקל או חזרות האימון לא מתבצע בצורת

TNG -touch and go

עבודה עם מוט, כאשר לא מניחים ומסתדרים מחדש, עבודה ללא מנוחה

UNBROKEN

ביצוע של החזרות ללא הפסקה

WOD – Workout of the day

האימון אותו מבצעים בבוקס היום

מה זה קרוספיט

ערכים

איך מגיעים

צוות

logo26

       
?מה זה קרוספיט
הרשמה לאימונים