The Zone :קרוספיט הוד השרון תומך בשיטה המומלצת ביותר על ידי אירגון קרוספיט העולמי

יהודית– מוסמכת בדייטת הזון- בונה תכניות אישיות למעוניינים כדי להגיע למטרות אישיות,כלל הרזייה, ביצוע או בריאות כללי. היא גם מרכזת קבוצות תמיכה בין חברי הקהילה עם מפגשים בתדירות משתנה

 יש לך שאלה בנושא? תשלח/י אימייל ליהודית

judy@crossfithodhasharon.co.il

!תרשמו היום לחבילת מפגשי יעוץ עם יהודית 

יעוץ

       

Leave A Comment

?מה זה קרוספיט
הרשמה לאימונים